Sjisjka Vindpark

Ett samarbete kring en av Sveriges största vindkraftsparker

Sjisjka vindpark är en av Sveriges största landbaserade anläggningar. Parken är belägen i Gällivare kommun och omfattar 30 vindkraftverk på Sjisjka, ett lågfjäll i Gällivare kommun.

Elproduktionen från Sjisjka är cirka 200 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel till cirka 43 000 hushåll/år.